Home » Omiya Ardija: Omiya Ardija Managers, Omiya Ardija Players, Daigo Kobayashi, Jeroen Boere, Shintaro Harada, Pim Verbeek, Mark Burke by Books LLC
Omiya Ardija: Omiya Ardija Managers, Omiya Ardija Players, Daigo Kobayashi, Jeroen Boere, Shintaro Harada, Pim Verbeek, Mark Burke Books LLC

Omiya Ardija: Omiya Ardija Managers, Omiya Ardija Players, Daigo Kobayashi, Jeroen Boere, Shintaro Harada, Pim Verbeek, Mark Burke

Books LLC

Published August 15th 2011
ISBN : 9781157898184
Paperback
210 pages
Enter the sum

 About the Book 

Please note that the content of this book primarily consists of articles available from Wikipedia or other free sources online. Pages: 24. Chapters: Omiya Ardija managers, Omiya Ardija players, Omiya Ardija seasons, Lee Chun-Soo, Pim Verbeek, EijiMorePlease note that the content of this book primarily consists of articles available from Wikipedia or other free sources online. Pages: 24. Chapters: Omiya Ardija managers, Omiya Ardija players, Omiya Ardija seasons, Lee Chun-Soo, Pim Verbeek, Eiji Kawashima, Jeroen Boere, Daigo Kobayashi, Shintaro Harada, Jorge Dely Vald s, Keigo Higashi, Takashi Hirano, Christian Corr a Dionisio, Mark Burke, Lee Ho, Klemen Lavri?, Leandro Montera da Silva, 2001 Omiya Ardija season, 2002 Omiya Ardija season, 2000 Omiya Ardija season, Mato Neretljak, Mauricio Salles, Takuro Nishimura, 1999 Omiya Ardija season, Denis Marques, An Yong-Hak, Livonir Ruschel, Jun Marques Davidson, Hisashi Kurosaki, Alexandre Silveira Finazzi, Kazunari Okayama, Yoshiteru Yamashita, Jader Volnei Spindler, Yasuhiro Hato, Eduardo Francisco de Silva Neto, Chang Woe-Ryong, Rodrigo Gral, Daniel Mariano Bueno, Kohei Morita, Yusuke Sato, Kota Yoshihara, Masahiro Ando, Saul Mart nez, Chikara Fujimoto, En lton, Takahiro Takagi, Hiroki Aratani, Kazuhiro Murakami, Pedro Bispo Moreira J nior, Hiromi Kojima, Daisuke Tonoike, Yutaka Takahashi, Shinji Otsuka, Tetsuhiro Kina, Daiki Niwa, Tetsuro Uki, Leandro da Fonseca Euzebio, Kosuke Kitani, Naoya Saeki, Kim Young-Kwon, Yoshiya Takemura, Seo Yong-Duk, Arata Sugiyama, Hiroshi Morita, Yoshiyuki Kobayashi, Hideyuki Ujiie, Shin Kanazawa, Yukio Tsuchiya, ?miya Park Soccer Stadium, Daisuke Hoshi, Park Won-Jae, Kota Ogi, Yusuke Shimada, 2011 Omiya Ardija season, Tatsunori Hisanaga, Robert Verbeek, Rafael Mariano, Antonio Bezerra Brand o, Yusuke Murayama, Hiroyuki Omata, Shusuke Tsubouchi, Naoto Sakurai, Takashi Kitano, Satoshi Yokoyama, Kazuyoshi Mikami, Daisuke Tomita, Tomoya Uchida, List of Omiya Ardija records and statistics, Daigo Watanabe, Daisuke Tada, Toshimi Kikuchi, Shota Suzuki, Yuki Fukaya, Edson Ara jo da Silva, Koji Ezumi, Masato Saito, Taishi Tsukamoto, Naoki Ishihara, Kunihiro Shibasaki, Yoshihito Fujita, Eijun Kiyokumo, Kota Ueda, Kohei Tokita, Hayato Hashimo...