Home » شاعر رنج های فرزانه by احسان مهتدی
شاعر رنج های فرزانه احسان مهتدی

شاعر رنج های فرزانه

احسان مهتدی

Published 1392
ISBN :
Paperback
160 pages
Enter the sum

 About the Book 

زیست نامه ی غریب شارل بودلرشارل در پاریس زاده شد. او تحت تاثیر پدر به سمت هنر گرایش پیدا کرد ، زیرا بهترین دوستان پدرش هنرمند بودند. شارل بیشتر روزها با پدرش به دیدن موزهها و نگارخانهها میرفت. در سالگی پدرش را از دست داد. یکسال بعد از مرگ پدر ،Moreزیست نامه ی غریب شارل بودلرشارل در پاریس زاده شد. او تحت تاثیر پدر به سمت هنر گرایش پیدا کرد ، زیرا بهترین دوستان پدرش هنرمند بودند. شارل بیشتر روزها با پدرش به دیدن موزه‌ها و نگارخانه‌ها می‌رفت. در ۶ سالگی پدرش را از دست داد. یک‌سال بعد از مرگ پدر ، مادرش با سروانی به نام ژاک اوپیک ازدواج کرد. شارل همواره از این پیوند ناخشنود بود. در ۱۱ سالگی مجبور شد همراه خانواده به لیون مهاجرت کند. در مدرسه شبانه‌روزی با همکلاسی‌هایش سازگار نبود و دچار کشمکش‌های زیادی با آن‌ها می‌شد.تا اینکه در آوریل ۱۸۳۹ سالی که می‌بایست دانش‌آموخته شود از مدرسه اخراج شد. در ۲۱ سالگی میراث پدر را به ارمغان برد ، اما او با بی‌پروایی این میراث را به نابودی کشاند. شارل در ۲۱ سالگی ازدواج کرد. او علاوه بر شعر به کار نقد روی آورد.شارل بودلر از مطرح‌ترین ادیبان مکتب سمبولیسم بود. او در سال ۱۸۶۷ بر اثر یک سکته قلبی واز کار افتادن نیمی از بدنش از دنیا رفت.شارل اولین کسی بود که واژه مدرنیته را در مقالات خود بکار برد.